Det finnes skolefritidsordning ved alle de 9 barneskolene i Stange kommune. I tillegg er det privat SFO ved Steinerskolen.Den enkelte skole gir informasjon om åpningstider og organisering av SFO-tilbudet.