Vi skal sammen med foresatte og elever arbeide for å skape et skolesamfunn med arbeidsglede og trivsel!

Les under fanene Trivselsreglement og Ordens- og oppførselsreglement.