Tunbekkvegen bofellesskap er lokalisert i Ottestad, Åkershagan.

 

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder: Stian Simensen Misterosen

Mail: stian.simensen.misterosen@stange.kommune.no

Mobil: 932 05818

 

Konstituert avdelingsleder: Carina Sørli Berg

Mail: carina.sorli.berg@stange.kommune.no

Mobil: 932 94561

 

 

Telefon: 625 62732/625 62733

Mobil: 908 41962 / 905 99770

Adresse: Tunbekkvegen 9, 2312 Ottestad