Næringspolitisk gruppe i Stange kommune vedtok den 16.9.2014  å legge forslag til Strategisk næringsplan for Stange kommune 2014-2020 ut på offentlig ettersyn. Planen, med innspill, ble politisk behandlet den 11. februar 2015 i kommunestyresak 9/15. Planen med endringer ble enstemmig vedtatt.

Planen kan lastes ned her: Strategisk næringsplan (PDF)

Nedenfor finner du andre relevante dokumenter: