Tjenesten er en del av Virksomhet for helse og rehabilitering, og omfatter: Privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, og kommunalt ansatte fysioterapeuter. Vi vurderer, behandler og gir opplæring til mennesker som har vært utsatt for skader, eller som utvikler sykdom i bevegelsesapparatet. Vi gir et tilbud til alle aldersgrupper. Arbeidet skjer ofte i nært samarbeid med andre.

Kommunefysioterapeutene prioriterer arbeid som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid , det vil som oftest si arbeid med barn, funksjonshemmede og eldre med sammensatte problemer. Annen fysioterapi og lengre behandlingsserier utføres vanligvis av privatpraktiserende fysioterapeuter.

Betalingssatser

To frikort blir til ett

1. januar 2021 ble de to frikort-ordningene slått sammen til én. Egenandelstaket blir på 2460 kroner.

Sammenslåingen gjør ordningen enklere for brukerne, og krever ingen tekniske tilpasninger for deg som er helseaktør.

  • Rapporterer du egenandelene hyppig til Helfo, får pasientene frikort for helsetjenester rasket mulig
  • Bruker du frikort-spørringen, slipper pasienten å vise frem frikortet

Les mer om sammenslåingen av frikort-ordningene.