Hva er ergoterapi?

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig selvstendig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Hva kan vi bidra med?

  • Bidra til mestring av daglige gjøremål
  • Gi råd og veiledning
  • Vurdering av mulig behov for tilrettelegging eller hjelpemidler
  • Forebygging ifht. skader, ulykker og belastningslidelser
  • Opptrening/rehabilitering etter skade eller sykdom
  • Bistå med tilrettelegging av omgivelsene
  • Universell utforming, link

Hvem får tjenesten:

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Stange.

Kontakt:

Virksomhet for helse og rehabilitering,ergoterapitjenesten telefon: 954 61 932

Pris:

Tjenesten er gratis.