illustrasjonDet å komme til Norge er nytt og spennende.  Mye er likt og mye er ikke likt, og det tar tid å bli kjent med det nye samfunnet du nå bor i. Av og til er det fint å ha noen å spørre for å finne ut av nye ting. De som blir bosatt i Stange kommune får norsk og samfunnskunnskapsundervisning, veiledning og informasjon av flyktningtjenesten. Du kan likevel trenge noen å snakke med. Kommer du til Norge av andre grunner, som for eksempel arbeidsinnvandring eller familieinnvandring med norsk ektefelle, har du ikke denne tette oppfølgingen. Stangehjelpa ønsker å gi deg noen råd og tips om hva du kan gjøre og hvor du kan henvende deg for råd og veiledning.  Det som er viktig å vite når du er ny i Norge er at det er greit å spørre om råd og veiledning. Alle foreldre opplever at det er krevende og utfordrende å oppdra barna sine. Noen ganger er det nok å snakke med noen for å få bekreftet at det du gjør er riktig.

Stangehjelpa kan tilby deg å være en samtalepartner for å  finne ut av ting  sammen med deg.  Stangehjelpa tilbyr støtte, råd og veiledning. Vi har også tilbud om psykolog.  For å få hjelp av familiehjelpa så  kan du ringe selv eller be om å bli henvist av f.eks helsesøster, kontaktperson i flyktningtjenesten eller legen. Vi ønsker å være tilgjengelig for de av dere som ønsker kontakt med familiehjelpa. Husk at det er best å be om hjelp så tidlig som mulig. Stangehjelpa kan møte deg på kontoret, hjemme hos deg eller vi kan snakke med deg på telefon.

Kontaktpersoner i Stangehjelpa er Marianne A. Larsen og Marie Klæt Gjersheim. Marianne jobber i Flyktningtjenesten. Marie er psykolog og har de siste 2 årene jobbet mye i samarbeid med flyktningtjenesten. 

Her er en oversikt over noen av de som kan hjelpe dere i kommunen. For tips om flere tjenester, kontakt Flyktningtjenesten. 

Flyktningtjenesten: 

Dere som blir bosatt i Norge etter avtale med UDI har rett og plikt til introduksjonsprogram.  Dere får gjennom dette norsk og samfunnskunnskapsundervisning. Dere får også råd og veiledning av deres  programrådgivere. Flyktningtjenesten i samarbeid med helsesøster, tilbyr også ICDP-veiledning  til foreldre som kommer til Norge. ICDP-veiledning  har som mål å være en brobygger mellom  den oppdragerkulturen dere har med dere, til den norske oppdragerkulturen. ICDP-veiledning  forgår i grupper med en kulturformidler som snakker ditt morsmål og norsk, og som er godt kjent med begge kulturer. Vi ser at dette er en fin måte å få en god dialog om likheter og forskjeller i oppdragelseskulturer. Barneverntjenesten kan også tilby ICDP-veiledning.

Helsestasjonen:

På alle skoler er det helsesøstre som barna kan treffe. Disse jobber på helsestasjonen på Stange og vet mye om barn og foreldre. Henvend deg til helsestasjonen for råd og veiledning. 

Barnehage:

Har du barn i barnehagen er det fint å snakke med de som jobber i barnehagen. De som jobber der vet  mye om hvordan det er å være forelder og hva som er fint å gjøre da man har barn i barnehagen. De kan gi råd og veiledning ift hva slags klær barna må ha på seg, hva slags matpakke som barna kan ha med seg og råd om foreldremøter og dugnader. Stangehjelpa råder alle som kommer nye til Norge om å være aktivt med i barnehagen. Det er viktig å bli kjent med de som jobber i barnehagen, de andre barna som går der og de andre foreldrene.

Skolen:

For dere som har skolebarn gjelder mye av det samme som for dere som har barn i barnehagen. Vi vil råde dere til å møte opp på foreldremøter og andre arrangementer for å lære og for å bli kjent med lærerne, de andre barna og de andre foreldrene.