Ansatte Stange kvalifiseringssenter

Mari Brun Maana

Fagleder

Julie Sikin B. Jynge

Praksiskoordintaor

Hilde Gustava Ovesen

Lærer

Renate Grimsbø Kulbrandstad

Lærer

Anne Grethe Kjelling

Lærer

Runar Hyll

Lærer

Ann Elin Lium

Lærer

Tove Laberg

Kvalifiseringsoppfølger

Tone Stenersen Evensen

Assistent