Introduksjonsprogrammet bygger på to viktige prinsipper: Det skal gis individuell tilpasning av opplæringen. I tillegg vil språk- og arbeidspraksis i arbeidslivet være viktig. Det gir muligheter for å tilpasse seg raskt til arbeidslivet. Praksis skal også tilpasses den enkeltes mål for kvalifiseringsprogrammet.

Mange av deltakerne har kompetanse som det er bruk for i norsk arbeidsliv. Derfor ønsker kvalifiseringssenteret å ha et nært samarbeid med det lokale arbeidslivet om språk- og arbeidspraksisplasser. Slik kan deltakerne være med på å dekke behov i det lokale arbeidsmarkedet.