KS Eiendomsskatteforum har utarbeidet et notat som omhandler eiendomsskattetaksering av landbrukseiendommer. Etter endring i eiendomsskatteloven som sier at jord- og skogbrukseiendom skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt, har det blitt reist en rekke juridiske og praktiske spørsmål.

Hva som omfattes av eller skal holdes utenfor skattefritaket, samt taksering av den del eller deler av gårdsbruk som skal beskattes, er tema i notatet av 16. april 2008.

For å lese notatet klikker du her