Solheim-TangenOmråder som er i oppstartsfasen

Solheim-Ekeberg og Ekeberg-Tangen. Det er Eidsiva bredbånd som fikk denne avtalen. Salget starter i uke 42. 2-3 ukers salg. Oppstart stolpearbeid ca. januar 2022 og graving til våren 2022.
Områdene er vist med bilde ut til høyre med blå farge.

Les mer om informasjonsmøter og status her

 

Områder som er under utbygging

Eidsiva Bredbånd fikk avtalen med utbygging av fiber i områdene som vist under. Eidsiva Bredbånd benytter entrepenørene Brunbjørn AS og Laje Nettservice AS.

Les mer og sjekk kartene om du ikke har fått et tilbud; https://www.eidsiva.net/stange/

 • Amundrud-Haraset 135 av 155 adresser er levert. Utbedring av stoper – 12 adresser er berørt. Kan være noe forsinkelse på de siste her i forhold til ferdigstillelse 31.12.21.
 • Foss-Skoglund – 29 av 115 levert. Mange vil komme på når sammenskjøting ved Foss bru er gjennomført. Kan være noe forsinkelse der det er fellesføringer.
 • Åsvang-Gråberget Forsinkelser pga. av fremføring i luft flere steder. En del fiber er nå på veg opp i stolpene nå.

 

Nye bredbåndsprosjekterNye prosjekter

Stange kommune har i år vært på ny søknadsrunde på 4 prosjekter som hver består av flere områder. Resultatet var at Stange kommune fikk tilslag på 2 av prosjektene. Disse 2 prosjektene skal ut på anbud i løpet av høsten 2021 via Innlandet fylkeskommune. Kommer det inn tilbud fra leverandørene vil det kunne skrives avtale i løpet av 1. kvartal 2022. Så vil plan fra leverandør vise når utbygging kan starte. I og med at det her er flere små områder, kan nok oppstart være noe ulikt. Kommer an på hvor leverandør henter infrastruktur fra.

Områdene for disse prosjektene er (kart ute til høyre med lys blå farge):

 • Ottestad kirke
 • Skjelvenga
 • Pålvegen
 • Fokholgutua
 • Lindstad
 • Ljøstad
 • Tønsaker
 • Gollersrud
 • Lønsberg
 • Løkenvegen
 • Solvin

 

 


Kart

Innlandet fylkeskommune har satt opp en løsning hvor alle kommunene selv legger inn informasjon om status på de områdene det jobbes med. Ulik farge på ulik status. Hvis du lurer på noe i ditt område klikk her.

Kart bredbåndsutbygging