Vi ønsker å gi elever og foreldre konstruktive tilbakemeldinger om elevens faglige ståsted, utvikling og trivsel, og ønsker samtidig tilbakemelding fra foreldre/foresatte om deres barn.

Skolens forventniger til foreldre/foresatte:

- Elever kommer uthvilte på skolen, og møter til tide

- De har spist frokost og har med seg mat

- Skolebøker, meldemappe og pennal skal ligge i sekken hver dag

- Elevene må ha med egnede klær, sko og utstyr til gym, ekskursjoner og friminutt

- Læringsplaner blir gjennomgått, og det tilstrebes faste rutiner (tid og sted) for lekser

- Voksne følger med på ungenes diditale hverdag (it's learning), og tar voksenansvar for pc- og mobilbruk