Mobil til SFO 954 86 114

 

SFO-leder: Gunhild Malmstrøm

Telefon 62 56 25 43

Mail. Gunhild.Malmstrom@edu.stange.kommune.no

 

 

Åpningstider:

Kl. 07.20-08.30

Kl. 13.10-16.30 (1. og 2.kl. hentes vedklasserommet av SFO-ansatte)

.