Kommunen har for tiden ingen byggeklare tomter til salgs på Espa.