Mange aktører er involvert i arbeidet med asylsøkere og flyktninger.

Vi vil forsøke å forklare en del sentrale begreper om flyktninger og asylsøkere, og ansvarsfordeling.

Kommunens ansvar

Kommunen drifter ikke asylmottak, og bestemmer heller ikke om det skal være asylmottak i kommunen. Det er det Staten som gjør. Men kommunen må iverksette en rekke tjenester som vertskommune. Den er ansvarlig for helse- og omsorgstilbudet til alle sine innbyggere, og ved nye asylmottak betyr det at vertskommunen må stille med undervisning, barnehagetilbud, helsetilbud, tolk og barnevern.

Asylsøkere

En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort. Når asylsøkere har fått endelig svar på søknadene sine, kalles de ikke lenger asylsøkere. Hvis de får positivt svar på søknaden, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag. Hvis de får endelig avslag på søknaden, må de reise ut av Norge.

Her kan du se hvordan asylsøkeprosessen foregår  (kilde: UDI)

Flyktninger

En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse i Norge.

Bosetting

Kommunene får anmodninger fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å bosette flyktninger. Det er frivillig for kommunen om den ønsker å bosette flyktninger, og antallet bestemmes av kommunestyret.

I Stange er det Flyktningtjenesten som har ansvar for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger.

Mer informasjon om bosetting av flyktninger finnes hos IMDi