Visjoner og verdier

Marianne og Jenny demonstrerer introduksjon
av FIT i førstegangssamtale.Alle i Stangehjelpa bruker FIT i samtaler med sine brukere, og alle har hver sin iPad til registrering av score.


Når mamma eller pappa får problemer i livet vet vi mye om hvordan dette påvirker barna og familien. Mange foreldre synes det er vanskelig å snakke med barna om hvordan de selv har det og tenker at det å ikke involvere barna er en god måte å beskytte dem på. Dette vet vi at kan gjøre barn mer usikre og redde. Mange barn tar også mye ansvar for den voksne og noen barn tenker at det er deres feil at mamma eller pappa har det vanskelig. Når du som voksen tar kontakt med Stangehjelpa kan du derfor få hjelp til å snakke med barna om din situasjon på en slik måte at de føler seg trygge. Vi spør alle voksne som tar kontakt med oss om de har barn og snakker om hvordan barna har det. Vi har også mulighet til å ha egne samtaler med barna eller med hele familien sammen. Vårt mål er å hjelpe foreldre å ta vare på barna slik at de opplever trygghet også i en vanskelig situasjon.Til kommunene:

​NESTE KURS I 7 GODE VANER MED
Miriam Schytte er januar 2021

Send Miriam en epost for forespørsel om deltagelse

De 7 gode vaner er en bok skrevet av Stephen R. Covey. Den beskriver hvordan vi blir effektive i å ta gode valg. Sentralt står begreper som pro-aktivitet, synergi og det å lytte med forståelse og empati.

Vi i Stangehjelpa bruker vanene for å sikre at de som ber oss om hjelp møter en tjeneste med gode verdier. Vanene hjelper til med å skape etgodt arbeidsmiljø, noe som igjen gir trygghet og tillit for de vi er i kontakt med. Gjennom å være målretta og effektive i vårt arbeid møter vi morgendagens utfordringer til det beste for innbyggerne i Stange.

«Synergi er bedre enn din vei eller min vei, det er vår vei».
- Stephen R. Covey -

Les mer:

http://franklincovey.no/utdanning-og-prosesser/lederskap/

Nettverksmøter

I Stangehjelpa tilbyr vi nettverksmøter fordi våre relasjoner betyr mest for hvordan vi har det. Det kan være enklere å komme gjennom en vanskelig tid når nettverket er med i prosessen. Venner og familie ønsker som regel å hjelpe, men vet ofte ikke helt hvordan. Nettverksmøter kan også være til god hjelp for familie og venner da situasjonen også kan oppleves vanskelig for dem.

Nettverksmøtet innebærer at familie og nettverk, samt profesjonelle hjelpere møtes. Målsettingen er at alle kan sette ord på sine opplevelser av det som er vanskelig, og sammen se etter muligheter og synliggjøre ressurser

Den enkelte bestemmer selv hvem han vil invitere til nettverksmøte.

«Jeg har lyst på en verden der alle står sammen, kan kjenne seg som del av et fellesskap og avholdt av de menneskene en er omgitt av. En verden der alle foler seg verdsatt.»

* * *

Dersom du ønsker å vite mer om dette tilbudet er du velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa, tlf 62 56 23 00

 

Sist endret 18.12.2020