Hvem er vi?

Linn Sunniva Skar Tangen, fagleder
Marianne Furuli
Ingrid
Randi Austeng
Solveig Bækkevold
Lene Eldøen
Ingunn Nøkleholm
Liv Kiristi Bjørnstad
Mitra Kiandad

Klikk HER for å lese mer om oss.

Hva tilbyr vi?

Individuelle samtaler
Familie- eller parsamtaler
Nettverksmøter
Angstmestringskurs (Last ned veileder)
Depresjonsmestringskurs
Kafé for de som har deltatt på mestringskurs
Kurs i mestring av belastning
Medisinsk yoga
Rask hjelp i akutte situasjoner (samarbeid med DPS Ambulant Akutt Enhet)
Igangsetting av selvhjelpsgrupper (www.selvhjelp.no)


Hva er vårt fokus?

Vi på team forebygging voksne arbeider med å utvikle gode forebyggende tjenester for voksne i Stange kommune. Noen ganger er livet vanskelig for oss alle, da kan man trenge noen å snakke med. Vi ønsker at folk skal få rask hjelp når de selv mener at de trenger det og at det skal være kort vei inn. Det betyr at du kan ta kontakt med oss før problemene rekker å vokse seg så store.

På vårt team ønsker vi å gi folk gode verktøy for å håndtere de vanskene man står i og oppmuntre og støtte slik at folk kan få til de endringene de ønsker seg. Hos oss er tanken at man kan få noen samtaler for å komme i gang med ønsket endring, for så å jobbe videre på egen hånd. Det er alltid mulig å ta kontakt igjen om man trenger påfyll eller opplever å stå fast.

Hos oss trenger du ikke en diagnose for å få hjelp. Vi er opptatte av å finne ut hva som er viktig for deg og hvilke endringer du selv ønsker i ditt liv. Sammen kan vi finne ut av hvordan vi best kan støtte og hjelpe deg slik at du opplever å få det bedre.

Vi arbeider med mange ulike problemstillinger. For eksempel kan man ta kontakt med oss hvis man har problemer i relasjoner, livsbelastninger, strever med grubling eller bekymring som tar over hverdagen, har dårlig selvfølelse eller har opplevd noe som har vært så skremmende at man har vansker med å fungere i hverdagen.

 

Selvhjelp

"Selvorganisert selvhjelp handler om å styrke enkeltmenneskers evne og mulighet til å delta i sin egen endringsprosess. Selvorganisert selvhjelp er et verktøy for å oppnå økt mestring, slik at mennesker kan håndtere livet på en bedre måte.
Selvorganisert selvhjelp handler om å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon. Arbeidet drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvorganiserte selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem."
Nasjonal plan for selvhjelp 2014 - 2018 (IS-2168)

Hva er en selvhjelpsgruppe?
En selvhjelpsgruppe består av 5-8 personer. Den første gangen man møtes vil en av oss fra Stangehjelpa kunne være med for å hjelpe gruppa i gang. Vi vil også være tilgjengelige for spørsmål underveis, men ansvaret for å drive gruppa ligger hos hver enkelt deltaker.
Alle medlemmene er likestilte i gruppa. Det vil si at alle har like mye ansvar for å drive gruppa, og det er ingen enkeltperson som er leder. Den første gangen man møtes lager man egne regler for sin gruppe. Det er vanlig å ha fokus på at det skal være åpenhet innad i gruppa, men taushet utad. Det er gruppa selv som bestemmer hvor man vil møtes og hvor ofte og lenge. Det kan være lurt for gruppa å møtes på et nøytralt sted, for eksempel på biblioteket eller andre lokaler hvor man kan låne et eget rom. Gruppa kan være sammensatt på tvers av problematikk, alder og kjønn. Når gruppa har startet opp er det opp til gruppa å bestemme om de skal ta inn nye medlemmer eller være en lukket gruppe.

Samarbeid med Selvhjelp Norge
Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Stangehjelpa startet i 2015 et samarbeid med Selvhjelp Norge for å gjøre selvhjelpsgrupper tilgjengelig for innbyggerne i Stange kommune. Prinsippene for selvhjelp går godt sammen med Stangehjelpas visjon og våre tanker om hva som skal til for å få til gode endringsprosesser.

Om du eller noen du kjenner ønsker mer informasjon om dette arbeidet eller ønsker å delta i en gruppe er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår vakttelefon eller Marianne Furuli og Marianne Engen, som er ansvarlige for oppstart av selvhjelpsgrupper i Stangehjelpa.

Mer info:
Marianne Engen: 90844457
Marianne Furuli: 95459350
 

Eksterne ressurser:

www.selvhjelp.no

www.mentalhelse.no

www.sidetmedord.no

www.psykiskhelse.no

.