Alle elever på 5-7. klasse har tilbud om leksehjelp og læringsstøttende aktiviteter rett etter skoletid.aritmetikk,kalkulatorer,klasser,kurs,lærebøker,lesebøker,matematikk,notisbøker,regning,tekster

Tilbudet gis i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.

Arbeidet legges opp slik at elevene får støtte og hjelp med hjemmearbeid. Annet læringsstøttende arbeid brukes også, f.eks. spill.

Leksehjelp er et supplement til elevenes hjemmearbeid. Det er derfor viktig at foreldrene følger opp, da vi ikke til en hver tid kan ha oversikt over den enkelte elevs arbeid.

 

Leksehjelp gis:

Onsdag: 6. time

Torsdag: 6.time

INFORSKRIV OM LEKSEHJELP