Alle foresatte ved Åsbygda skole er medlemmer i Foreldrerådet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg er det utøvende organ for foreldrerådet (FAU). FAU er valgt av foresatte ved Åsbygda skole.

 

Målsettingen er FAU er samarbeid hjem/skole, herunder er det mange oppgaver som: elevenes trivsel og utvikling, etablere samarbeid på tvers av foreldregrupperinger, komiteer og utvalg, arrangere tilstelninger o.s.v.

 

FAU skoleåret 2015/2016:

 

Leder: Gine Beate Lindstad Sjøli

Nestleder: Jorunn Elise Gunnestad

Sekretær: Ida Olivia Bergerud Foss

Kasserer: Gry Skjerpingstad

 

Øvrige medlemmer av styret er klassekontaktene som blir valgt på foreldremøtene.

 

Oversikt over ulike arrangementer og ansvarlige:

 

ARRANGEMENT

ANSVARLIG KLASSE

Juleavslutning

3. klasse

 

 

Kakelotteri

6. klasse

Basar, arrangeres før 1. desember fra 2015

6. klasse (Gjelder neste skoleår)

17. mai

2. og 4. klasse

Bake til 17.mai

*1., 4. og 7. klasse

Avslutning for 7.klasse

6. og 7. klassekontakter samarbeider.

7. klassekontaktene har ansvar for kontakt for   samarbeid. Gjøres i god tid.

Salg av lottobrev

 6. klasse (ev med hjelp av 2. klasse)

 

* Det skal KUN bakes ei kake fra hvert hjem, selv om man har flere barn i disse klassene.

 

 

SU / SMU

 

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg og et skolemiljøutvalg. I disse utvalgene skal elever, foreldre, de ansatte, skoleledelse og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldre er i flertall.