Landbruket er en viktig del av Stange kommune. Stange landbruksråd ga en bestilling til Hedmarken landbrukskontor om å få utarbeidet en brosjyre som skulle vise hva landbruket i Stange  betyr for kommunen og hva landbruket bidrar med. Brosjyra er nå ferdig og kan leses her: Landbruket i Stange.
 

Brosjyra sendes ut til aktuelle aktører i Stange kommune, samt noen i våre andre to kommuner. Dersom du vil ha et eksemplar, eller vil ha flere enn du har fått tilsendt er det bare å ta kontakt med oss. Vi håper brosjyra kan være til nytte og inspirasjon!