Skolestrukturprosessen skal sees i sammenheng med kommunedelplan for oppvekst som utarbeides nå. Dette vil sikre at Stange kommune får en utvikling av skolene som gir best mulig læring ut fra de ressurser som kommunen har til rådighet.Kommunestyret har nedsatt følgende politiske arbeidsutvalg:

Erik RingnesAasa GjestvangNils A. Røhne
Erik Ringnes (V)Aasa Gjestvang(SP)Øyvind Hartvedt (A)Nils A. Røhne (A)