Stiftelsen Hamar interkommunale krisesenter er et gratis døgnåpent akuttsenter. Senteret gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. 

Døgnåpent tilbud
Krisesenteret er døgnåpent. Senteret har fokus på brukermedvirkning. Senterets ansatte deltar sammen med brukerne i samarbeidsmøter på senteret og følger til ulike hjelpeinstanser i hjemkommunene ved behov. Senteret er et lavterskeltilbud. Det er ikke nødvendig med henvising fra lege eller andre for å få hjelp. 

Kontaktinformasjon:

Hamar interkommunale krisesenter
Kronborgveien 23
2318 Hamar
Telefon: 62 56 18 30 
E-post: hik@hamar.kommune.no

Se også nettstedet https://dinutvei.no - en portal ved vold og overgrep i nære relasjoner