Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger, som for eksempel opptrening i dagliglivets gjøremål eller gjenvinning av tapte funksjoner. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten. Rehabiliteringen er tidsavgrenset med en start- og sluttdato og foregår i hjemmet på dagtid fra mandag til fredag.

Formålet med tjenesten:

Formålet med hverdagsrehabilitering er å styrke brukerens muligheter for opprettholdelse av funksjonsnivå så lenge som mulig, og til å gjøre bruker mer aktiv i egen rehabiliteringsprosess. Hverdagsrehabilitering kan bidra til å fremme brukers mulighet og evne til å klare seg selv og stimulere til økt selvhjulpenhet, livskvalitet og mestring.

Hvem er vi?

Hverdagsrehabilitering er et arbeidslag under helsetjenester i hjemmet og består av sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr kartleggingsbesøk hvor vi drar hjem til bruker og informerer om tjenesten.

Hvis bruker etter kartleggingsbesøk er aktuell kandidat for hverdagsrehabilitering vil det bli foretatt en målsamtale hvor hensikten er å få frem hva som er viktig for brukeren. Vi ønsker å jobbe frem mot felles mål sammen med bruker, for å få til økt funksjonsnivå, selvstendighet og økt livskvalitet.

På bakgrunn av dette vil et team av hjemmetrenere og terapeuter jobbe sammen med brukeren mot deres mål.

Vi tar også besøk 3 måneder etter avslutning av hverdagsrehabiliteringen for å kartlegge brukers nåværende funksjonsnivå.

Hva forventer vi av deg?

Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hvordan få hverdagsrehabilitering?

Kontakt tjenesteenheten på tlf 62 56 20 35 så henviser de videre til kartleggingsteam som vil foreta en vurdering i forhold til rett nivå av rehabilitering.