29. mars 2021: Områderegulering for Åkersvika Hageby - høring og offentlig ettersyn - les mer

Åpent møte 28. april 2021 - se opptaket her