Hjelp når du selv, et familiemedlem eller en venn har fått demens, hukommelsesvansker eller kognitiv svikt

Det er ofte mye usikkerhet rundt en demenssykdom og det er mange spørsmål som krever svar når den rammer. Derfor har Stange kommune en demenskoordinator som kan hjelpe. Hun heter Silje Gillund, og treffes på telefon 481 23077

Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv er syk, er familie eller pårørende til en som har fått demens, venner, fastlege, eller spesialisthelsetjeneste. Dette er et tilbud til alle, og det trengs ingen henvisning. Alle får svar. Er du i en utredningsfase eller har symptomer du er usikker på, kan du ta kontakt for råd og veiledning.

 

Demenskoordinator kan hjelpe deg og dine pårørende med:

 • Råd og veiledning om diagnose og mestring av hverdagen
 • Finne fram til tjenestetilbudene du trenger
 • Samordne tilbud til personen med demens og pårørende, og være et bindeledd mellom ulike tjenester i og utenfor kommunen
 • Det du lurer på om demenssykdommen

 

Demenskoordinator samarbeider med:

 • Demensteamet
 • Ansatte på Dagaktivitetstilbudet for personer med demens og kognitiv svikt
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Helsetjenester i hjemmet og skjermede enheter på Stange Helse og omsorgssenter
 • Fastlegene
 • Hjemmesykepleien
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Stangehjelpa
 • Saksbehandlere
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen – Demensforeningen i Hamar regionen