Renovatørfirma for tømming av private avløpsanlegg er fra 1. januar 2017 Br. Stenskjær AS.

Deres telefonnummer er: 62 97 40 00

Slamavskillere og minirenseanlegg tømmes en gang i året for alt avløpsvann. Slamavskillere for boliger med kun gråvann eller hytter tømmes hvert andre år.

Bil fra Br. Stenskjær

Tømming av tette tanker skal bestilles av eier og her skal det ringes inn til Br. Stenskjær.

Ved behov for ekstratømming (mer en 1 gang per år) for slamavskillere, skal eier ringe direkte til Br. Stenskjær.

Br. Stenskjær AS kan også nås via post@br-stenskjaer.no eller se hjemmeside.