Utbygging i seks områder i 2018

kart for bredbåndsutbyggingStange kommune har undertegnet avtale med Eidsiva Bredbånd om utbygging av bredbånd til 1000 husstander i 2018.

Prosjektet har en total utbyggingskostnad på 34 millioner kroner, hvorav Stange kommune skal bidra med 1,5 millioner kroner. Områdene som bygges ut nå er 

  1. Stange vestbygd (258 adresser)
  2. Ottestad stasjon (66 adresser)
  3. Stange kirke – Sørum (34 adresser)
  4. Vestad – Såstad – Solheim (91 adresser)
  5. Romedal (464 adresser)
  6. Sørbygda (102 adresser) 

Ringvirkninger for Åsbygda

Siden Stange kommune også har IKT rammeavtale med Eidsiva, om leie av bredbåndslinjer til kommunale virksomheter, kan avtalen også bli en bonus for innbyggere i Åsbygda. Planen er at Åsbygda skole skal få fiber, og Eidsiva har signalisert at de kan legge til rette for at innbyggere i nærområdet da får mulighet til å koble seg på.

Eidsiva har som ambisjon at 100% av skolene i Hedmark og Oppland skal ha fiber. Nå har 90% av skolene dette. Som siste skole i Stange kommune får nå Åsbygda fiber, forhåpentligvis før skolestart i 2018.

BredbåndskakeFylkeskommunen gratulerte med kake

Egil Langseth som er prosjektleder for bredbånd i Hedmark fylkeskommune, gratulerte Stange kommune med en fin bredbåndsavtale og spanderte kake.

– Fylkeskommunen har vært og ønsker å være en samarbeidspartner i bredbåndsutbyggingen. Vi bistår kommunen med støtteordninger både nasjonalt og fylkeskommunalt. I 2017 delte fylkeskommunen ut 16,7 millioner til bredbåndsutbygging i Hedmark.

Egil roser kommunen for at de valgte å ta med flere områder enn bare Vestbygda i dette anbudet. Dette gjorde at tilbudet når ut til mange flere, og prisen blir enda hyggeligere for abonnentene.

Videre utbygging

Selv med dette løftet, vil det være områder i kommunen uten tilfredsstillende bredbåndsdekning. For videre utbygging i Stange, er planen å fortsatt søke nasjonale midler.  Da blir det viktig at innbyggerne engasjerer seg. Innspill kan for eksempel være underskriftskampanjer i eget nærmiljø. For å søke om nye nasjonale midler trenger kommunen et godt underlag. Les mer om høringsfrist for nye søknader her....

- Digitalisering er viktig i offentlig sektor, og vi ønsker at alle våre skoleelever og øvrige innbyggere skal kunne bruke digitale løsninger. Da er infrastrukturen viktig, og avtalen som undertegnes i dag gir 1000 nye adresser i Stange tilbud om fiber. Men vi gir oss ikke, nå starter prosjektet med å søke midler til nye områder i Stange som ikke har bredbånd. Da er det viktig at innbyggere engasjerer seg sier Marit Eggen Helmersen, IKT-rådgiver i Stange kommune.

Nå ser hun fram til at Eidsiva  ruller ut fiber til nye husstander. De aktuelle beboerne i disse områdene  vil få et tilbud fra Eidsiva Bredbånd, om å koble seg på.