Informasjon om skolen

Stange skole deler hver høst ut et informasjonshefte. I tillegg får hjemmene en plan for å sikre elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø. Vi informerer mye gjennom elevenes læringsplaner, men også via Visma flyt skole, gjennom skolens hjemmeside som du nå er inne på, og vi har også en facebookside som er i moderat bruk. Ta også gjerne kontakt med oss.

Sist endret 19.03.2021