Ole Martin Ødegården

Ole Martin Ødegården

Konsulent

 

Du treffer Ole Martin på sentralbordet når du ringer til Tjenesteenheten.

Line Anita Furuseth

Line Anita Furuseth

Konsulent

 

Du treffer Line på sentralbordet når du ringer til Tjenesteenheten.

Hege Ekren

Hege Ekren

Virksomhetsleder 

 

Ansvarlig leder for virksomheten, har oversikt over tildeling, prosedyrer og rutiner generelt.

Margunn Gjerde Kjenstad

Margunn Gjerde Kjenstad

Saksbehandler

 

Saksbehandler tjenester til voksne og eldre med funksjonshemming. Tildeler også omsorgsstønad, støttekontakt og BPA ordninger. Margunn er kontaktperson for flere bofellesskap med tjenester fra Tilrettelagte tjenester.

Frode Guldahl

Frode Guldahl

Saksbehandler

 

Saksbehandler tjenester til barn og unge, i tillegg til voksne og eldre med funksjonshemming. Tildeler også omsorgsstønad, støttekontakt, BPA ordninger og avlastningstilbud for barn med bistandsbehov. Frode er kontaktperson for flere bofellesskap med tjenester fra Tilrettelagte tjenester.

Vigdis Husom Gjestvang

Vigdis Husom Gjestvang

Saksbehandler/ Systemkoordinator

 

Vigdis er saksbehandler og systemkoordinator for Individuell plan og personlig koordinator. Har du behov for langvarige og koordinerte tjenester, er det henne du tar kontakt med. Vigdis saksbehandler tjenester til barn og unge og er kontaktperson for flere bofellesskap med tjenester fra Tilrettelagte tjenester.

Birgit Nordby

Birgit Nordby

Saksbehandler

(Birgit er vikar for Mailen til februar 2019)

Saksbehandler tjenester til hjemmeboende voksne og eldre. Birgit tildeler tjenester som hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i sykehjem, hjemmehjelp og matombringing. Lurer du på velferdsteknologi, ta kontakt med Birgit.

 

Beate Thanem

Beate Thanem

Saksbehandler

 

Saksbehandler tjenester til hjemmeboende voksne og eldre. Beate tildeler tjenester som hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i sykehjem, hjemmehjelp og matombringing.

Stine Holt

Stine Holt

Saksbehandler

 

Saksbehandler tjenester til hjemmeboende voksne og eldre. Stine tildeler tjenester som hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i sykehjem, hjemmehjelp og matombringing.

Ingvill Brun

Ingvill Brun

Saksbehandler

 

Saksbehandler tjenester til hjemmeboende voksne og eldre. Ingvill tildeler tjenester som hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i sykehjem, hjemmehjelp og matombringing.

Anne Skymoen

Anne Skymoen

Saksbehandler

 

Saksbehandler tjenester til hjemmeboende voksne og eldre. Anne tildeler tjenester som hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i sykehjem, hjemmehjelp og matombringing.

Anne Lene Trosviken

Anne Lene Trosviken

Saksbehandler

 

Saksbehandler omsorgsboliger og jobber ellers som ergoterapeut i helsetjenester i hjemmet. Anne Lene kan mye om tilpassing og tilrettelegging i hjemmet, og har oversikt over kommunes boligtilbud.

Unn Torill Tveitane

Unn Torill Tveitane

Kreftkoordinator

 

Kommunens kontaktperson for kreftrammede og deres pårørende. Hun har oversikt over tilbudet til alvorlige syke og kan gi råd og veiledning gjennom hele sykdomsforløpet. Unn Torill er en del av koordinerende enhet.

Silje Gillund

Silje Gillund

Demenskoordinator

 

Kommunens kontaktperson for personer med demens og deres pårørende. Hun har oversikt over tilbudet til personer med kognitiv svikt og kan gi råd og veiledning gjennom hele sykdomsforløpet. Silje er en del av koordinerende enhet.

Mailen Holm

Mailen Holm

Rehabiliteringskoordinator

(Prosjektstilling til februar 2019)

Kommunens kontaktperson for personer med behov for rehabilitering, og deres pårørende. Hun har oversikt over rehabiliteringstilbudet i kommunen, og kan gi råd og veiledning gjennom hele forløpet. Mailen er en del av koordinerende enhet.

Galina Arnesen

Galina Arnesen

Sykehjemsoverlege 

Overlegefunksjon for legetjenestene som blir gitt i kommunens helse- og omsorgssentre. Galina kan gi informasjon, råd og veiledning om den medisinske behandlingen på sykehjem. Hun bidrar til at pasientene får et helhetlig tjenestetilbud, og samhandler med spesialisthelsetjenesten, kommuneoverlege og sykehjemslegene. 

Tove Svestad

Tove Svestad

Systemansvarlig for GAT

 

Ansvarlig for applikasjonen GAT - personellplanleggingsverktøy, og bidrar ellers til IT utvikling i virksomheten.