Høsten 2013 ble det etablert et vurdererkorps med bred pedagogisk bakgrunn, både skoleledere og lærere, fra de fire kommunene. Disse har gjennomgått skolering i regi av Utdanningsdirektoratet, og deltar på direktoratets årlige fagdager. Nettverket av skolevurderere samarbeider tett om å utvikle metodikken lokalt. Skolene som skal vurderes, møter vurdererpar som kommer fra en av de andre kommunene i regionen.

Den skolebaserte vurderingen skal være til hjelp i arbeidet med skoleutviklingen og bidra til at personalet får økt innsikt i sammenhengen mellom rammefaktorer, prosesser og resultat. En innsikt som igjen skal bidra til å øke elevenes utbytte av opplæringen.

Under finner du rapporten i sin helhet etter ekstern skolevurdering ved Arstad skole høsten 2017.

Rapport ekstern skolevurdering - Arstad skole 201711