Husbanken forvalter en rekke ulike låne- og støtteordninger som er viktige for å ivareta kommunenes ansvar for å produsere gode velferdstjenester. Husbanken er statens sentrale organ, hvor regjeringens visjon innen boligpolitikken er at "alle skal kunne bo godt og trygt".

For mer informasjon kan du gå inn på Husbankens egne sider. Kommunen vil også kunne svare på de fleste spørsmål angående låne- og tilskuddsordningen og de vil være behjelpelige med å fylle ut søknadsskjemaer. Ikke vær redd for å ta kontakt!