Snakk

Skriv

Besøk

Sentralbordet 

62 56 20 00
Mandag - fredag
kl. 08.45 - 15.30
Søk ansatte

Postadresse

Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange

Stange rådhus

Storgata 45
2335 Stange
Mandag - fredag
kl. 09:00-15:00
(kartlenke)

Informasjonssenteret

62 56 20 12
Mandag - fredag  
kl. 09.00-15:00

Fakturamottak

Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange

Informasjonssenteret

Stange rådhus
Storgata 45
2335 Stange
(kartlenke)
 

Vakttelefon

Veg, vann og avløp: 
900 88 108

E-post

post@stange.kommune.no
NB! Vedlegg har en begrensning på 35 MB

 

Helsetjenester i hjemmet
(hjemmesykepleien)

62 56 22 00

  

Akuttnummer/
krisehjelp

Organisasjonsnummer

970 169 717

 

 

Bankkontonummer

1503.53.50877
 
 

Giro skatt

6345.07.04174
 
 

Kommunenummer

3413