Pårørende er viktige ressurser i helse- og omsorgstilbudet. På denne siden ønsker vi å gi informasjon om ulike tilbud og lenker til aktuell informasjon, for å lette situasjonen til deg som pårørende.

Dersom du som pårørende har spørsmål om helse- og omsorgtjenestene i Stange kommune, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Tjenesteenheten, på tlf. 62 56 20 35.

På nettsiden til Pårørendesenteret får du informasjon og gode råd.

 

Dine rettigheter, støtte til deg som pårørende

Dersom du er pårørende med store omsorgsoppgaver, eller opplever stor belastning, kan vi gi deg støtte gjennom opplæring, veiledning og rådgivning. Som pårørende har du rett til støtte for å mestre hverdagen, du har rett til nødvendig fritid for å opprettholde aktiviteter, arbeid og sosialt nettverk. Dersom du har behov for slik støtte, ta kontakt med Tjenesteenheten på tlf. 62 56 20 35, eller din kontaktperson hos oss.

 

Tilbud til deg som pårørende

Stange kommune holder pårørendekurs for pårørende til personer med demenssykdom eller kreftsykdom. Dersom du ønsker mer informasjon om disse tilbudene ta kontakt med henholdsvis Demens- eller Kreftkoordinator.

 

Omsorgsstønad og/ eller avlastning

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad og/ eller avlastning. Disse tjenestene skal gjøre det mulig for deg å opprettholde omsorgsarbeidet. I samarbeid med den enkelte finner vi det riktige tilbudet for dere, og blir enige om nødvendig pårørendestøtte i form av veiledning, opplæring og avlastning ut fra behov.

Tjenester som omsorgslønn eller avlastning kan søkes om på vårt søknadsskjema.