Stange kommune har satt i gang arbeidet med kommunedelplan for kulturminner. Kommunen har lenge sett behovet for en oversikt over hvilke kulturminner vi har, hva som er gått tapt av kulturminner, samt kunnskap og kompetanse om bærekraftig forvaltning av vår kulturarv som kombinerer vern og bruk.

Planprogrammet ble fastsatt 30/5/2017, og kan leses her.

Tangen meieri

Brovold kjøtt i Stangebyen

Stange vestbygd