Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa - både et prosjekt, og en samarbeids- og utviklingsarena.

Samarbeidet ble formulert som ambisjoner i de regionale planstrategiene i Hedmark og Oppland 2016-2020. Arbeidet drar på samordnet areal- og transportstrategi som er utarbeidet for Osloregionen i 2016. Prosjektet skal samle slagkraft i regionen, og bidra til den regionforstørrende effekten god samordnet transportinfrastruktur kan oppnå. Et av målene er å i større grad oppnå en felles bo- og arbeidsregion i Mjøsbyen, til kontrast fra de tre separate bo- og arbeidsregionene som finnes i dag.

En høringsutgave av strategien er nå ute på høring, med høringsfrist 30. mars 2019. Alle kan komme med innspill.

Representanter for Mjøsbyen holdt en innledende presentasjon om samarbeidet i Stange kommunes Planutvalg den 27 februar 2018. Presentasjonen kan leses her:

Mjøsbyen

 

 

 

 

 

 

Se film om fremtidens bo- og arbeidshverdag i Mjøsbyen:

 

Se introduksjonsfilm om Mjøsbyen, der deltagende orførere beskriver sine mål og motivasjoner for samarbeidet:

 

Mjøsbyens egne hjemmesider finnes det kunnskapsgrunnlag og temakart, analyser, handelsrapporter samt referater fra alle dialogverksteder og styringsgruppemøter.