Kommunen har per dags dato ingen tomter til salgs i Ilseng, men det er planavklarte boligarealer. Ta kontakt med eiendomsavdelingen eller planavdelingen for mer informasjon.