Hva er viktig for deg? Hva må til for at du skal mestre din hverdag - her og nå?

Rehabiliteringskoordinator kan hjelpe brukere og pårørende som har behov for informasjon om rehabiliteringstjenester. Rehabiliteringskoordinator kan gi informasjon om rehabiliteringstjenester, samt ledsage videre i hjelpeapparatet. Stange Kommune har flere tjenester innenfor rehabilitering og vi er opptatt av hva som er viktig for deg. Rehabiliteringskoordinator i Stange Kommune heter Mailen Viddal Holm og kan treffes på telefon 482 63 889. Rehabiliteringskoordinator er en del av Koordinerende Enhet.

 

Rehabiliteringskoordinator jobber med:

 • Mottak for personer med behov for rehabilitering
 • Råd og veiledning om rehabilitering
 • Informere om rehabiliteringstjenester i Stange Kommune
 • Kartlegging av behov for rehabilitering
 • Koordinere tjenestetilbudet
 • Saksbehandling

 

Rehabiliteringskoordinator samarbeider med:

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Stange Ambulerende Rehabiliteringsteam
 • Hverdagsrehabilitering
 • Døgnrehabilitering ved Ottestad Helse og omsorgssenter
 • Helsetjenester i hjemmet
 • Fastlegene
 • Ergo- og fysioterapeuter