Etisk refleksjonsgruppe (også kalt refleksjonsgruppe) er en samtalegruppe hvor bildekort blir brukt som utgangpunkt for tema. Alle som inngår i gruppen kan dele rundt temaet. I gruppen er det ikke taleplikt. Gruppen ledes av to møteledere hvor fokuset er på åpen dialog, sette ord på følelser og å anerkjenne  egen livssituasjon. Vi legger stor vekt på at det skal være trygt å dele!

Alle som ønsker å delta er velkommen. Vi har ingen inntakskrav og ønsker å være lett tilgjengelig.  

For nærmere info kontakt: 

  • Christopher Britten Lind på 902  53 793 eller
  • Randi Sand Skjærbekk på 922 33 791