Hedmarken landbrukskontor produserer noen utgivelser som er samlet her:

landbrukernarsrapportlandbruksbrosjyre