Målgruppe:

Døgnrehabilitering tilbys personer som har behov for rehabiliteringstjenester, og som ikke kan ivaretas i hjemmet. Det kan være personer med stort hjelpebehov, behov for intensiv innsats, har medisinske komplikasjoner eller at det er vanskelig å bedrive rehabilitering i hjemmet grunnet forhold knyttet til boligens utforming.

Formålet med tjenesten

Døgnrehabilitering skal bidra til at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Tilbud om døgnrehabilitering:

Døgnrehabilitering i Stange Kommune tilbys ved Ottestad Helse- og omsorgssenter.

Innholdet i tilbudet:

  • Tverrfaglig målsamtale for å avklare forventninger og tiltak ved oppholdet
  • Individuell trening og/eller i gruppe
  • Trening i daglige gjøremål
  • Egentrening
  • Hjemmebesøk for kartlegge behov for tilrettelegging
  • Vurdering av videre behov for tiltak/tjenester, samt videre rehabilitering i hjemmet

Hvordan få døgnrehabilitering?

Kontakte tjenesteenheten på tlf 62 56 20 35 eller Rehabiliteringskoordinator på tlf: 482 63 889. Det blir foretatt en vurdering av rehabiliteringsbehov og riktig nivå på tjenesten.