Ruskplakaten - ordensreglene i kortform

Skolen er læringsarena og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og alle ansatte på den enkelte skole.

Det betyr at du skal:                                                                                                                                          

 • vise hensyn og respekt for andre
 • vise respekt for undervisningen og holde arbeidsro i timene
 • møte presis til timer og avtaler
 • gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • holde god orden
 • gjøre ditt for å holde skolens område rent og ryddig
 • ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell

Som elev har du rett på:

 • at alle behandler deg på en ordentlig måte
 • at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
 • at du får et godt lærings- og skolemiljø
 • alle elever og lærere har rett på positiv respons

Som elev har du plikt til å:                                                                                                               

 • arbeide for å få et godt lærings- og skolemiljø
 • behandle andre på en ordentlig måte
 • vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt
 • ikke banne, slåss eller forstyrre andres aktivitet

Klasserommet/friminuttet

 • Vi starter timen med å ta av yttertøy og hilse ved pulten
 • Plan for timen presenteres for elevene
 • Læreren bestemmer når elevene kan lytte til musikk i timen
 • Når det oppstår episoder/uro på skolen, skal den voksne som er i situasjonen sørge for å ordne opp. Kontaktlærer får notat om episoden
 • Alle tidsfrister for innlevering skal overholdes
 • Ved avslutning av timen skal rommet ryddes slik at det er klart til neste økt. Vi avslutter timen i felleskap så langt det er mulig. Det er elevenes ansvar å rydde etter seg
 • Alle undervisningsrom holdes låst i friminuttene.

Ordensreglementet

Brudd på ordensreglementet kan føre til sanksjoner:

 • tiltale/brev hjem
 • nedsatt orden og oppførselskarakter
 • gjensitting
 • utvisning
 • anmeldelse

 

Her finner du ordensreglementet