I Stange og Romedal er det i alt 17 offisielle krigsminnesmerker.  Lokalhistoriker Egil M. Kristiansen har samlet tekst og bilder i dette heftet.

EGil M. Kristiansen

Under krigshandlingene våren 1940 og under den tyske okkupasjonen de neste fem årene måtte mer enn 10 000 nordmenn bøte med livet. Mange falt i kamp, andre ble henrettet eller pint i hjel av tyske overgripere og deres norske hjelpere, i fengsler og fangeleire, i Norge eller i Tyskland.  Tragediene rammet også Stange og Romedal.   

Når tidsvitnene – generasjonen som opplevde krigen, den tyske undertrykkelsen og den nazistiske råskapen – går ut av tiden, og ingen lenger kan fortelle om egne opplevelser fra krigsårene, blir de fysiske minnesmerkene enda viktigere som historiefortellere.  Minnesmerkene er reist både for å markere steder der viktige hendelser fant sted og for å hedre, minnes og ære krigens ofre.  Men skal vi fullt ut forstå hva som er bakgrunnen for det enkelte minnested, må vi ha kunnskap om hva som egentlig skjedde og tragediene som utspant seg. 

Lokalhistoriker og tekstforfatter Egil M. Kristiansen