Bauta Romedal kirke

Bauta

Bauta ved hovedinngangen til Romedal kirke, reist av bygdefolket og avduket 8. juni 1941, til minne om de to fra Romedal kommune som falt under felttoget i 1940. Dette skjedde før Quisling nedla forbud om krigsminnesmerker, og bautaen fikk stå. Navnene til to som omkom senere under okkupasjonen, kom på plass etter krigen. 
I dag står følgende fire navn på bautaen: 

  • Jens Pettersen Bækken
  • Olav Magnus Granberg
  • Helge Kristiansen
  • Finn Arheim 

 

Gravminne Finn ArheimGravminne Finn Arheim

Finn Andersen (Arheim) ble født i Nord-Trøndelag våren 1916. Faren, Arnt Edvin Andersen, var lærer på Hylla hagebruksskole, men ble året etter ansatt som hagebrukslærer på Jønsberg landbruksskole og familien flyttet dit. Finn ble konfirmert i Romedal kirke 12. oktober 1930, og tok artium på Hamar i 1936. Etter studier i sosialøkonomi begynte han som sekretær i Forsyningsdepartementet. 

Finn Arheim deltok i krigen våren 1940 som norsk soldat, og satt noen uker i tysk krigsfangenskap. Sommeren 1942 ble han ansatt som kontorsjef ved Drammen folkeregister. Der saboterte han stadig ordrer fra det NS-styrte Innenriksdepartementet, bl.a. gjemte han unna folkeregisterkort og boikottet innrapportering av opplysninger om jøder. Dessuten uttalte han åpent at tyskernes rekvisisjon av husrom burde skje hos nazipampene og ikke hos gode nordmenn. Dette ble for mye for nazistene i Drammen. Først ble et par av medarbeiderne hans ved Folkeregisteret arrestert av Gestapo, og om kvelden mandag 4. desember 1944, kom det en mann på døra til Finn Arheim og fortalte at det var en Grinifange utenfor som gjerne ville hilse på ham. Arheim ble med mannen ut, men kom aldri tilbake til kona og deres to mindreårige barn. Tre dager senere ble liket av Finn Arheim funnet på Strømsåsen i Drammen, et nakkeskudd hadde trolig drept ham momentant.  

Saken ble ikke etterforsket før etter krigen, da tilstod to norske gestapister at de hadde vært med på ugjerningen, sammen med en tysk Gestapo-offiser.