Bauta Stange kirkeBauta

Bauta plassert sentralt på kirkegården til minne om de fra ”gamle” Stange kommune som falt under felttoget i 1940. Reist for innsamlede midler og avduket 16. september 1945. 

På bautaen står følgende navn: 

  • Ole Bråthen
  • Eiliv Austlid 
  • Olaf Kristiansen Nyfløtt 
  • Lorentz Christopher Brun
  • Normann Johansen
  • Ludvig Jostein Evensen
  • Jens Jacob Kielland Gyrud 
  • Arne Skjelseth
  • Paul Kåre Eriksen

 

 

GravminGravminne Eiliv Austlidne Eiliv Austlid

Minnestein på Austlidfamiliens gravsted til minne om kaptein Eiliv Austlid. Minnesteinen ble  reist av offiserskolleger og venner, og ble avduket 8. september 1941. 
Austlid var født 6. mai 1899 i Ullensvang og hadde offisersutdannelse. I 1924 kjøpte han Søndre Såstad i Stange. Som vernepliktig kaptein skulle han ved krigsutbruddet ha møtt på Madlamoen ved Stavanger, men slik situasjonen ble 9. april, var ikke det mulig. Derfor meldte han seg til tjeneste på Terningmoen i Elverum, der han ble beordret som sjef for et mitraljøsekompani under IR-5.  Søndag kveld 14. april var kompaniet stasjonert på Hamar, men fikk ordre om å dra nordover til Dovre for å uskadeliggjøre en gruppe tyske fallskjermjegere som var landsatt i traktene omkring Dombås. De sperret veg og jernbane, slik at den norske regjeringen, kongen og kronprinsen, i sin flukt fra tyske bomber, ikke kom seg nordover, men ble sittende fast i Gudbrandsdalen.
Sammen med halvparten av kompaniet sitt dro Austlid nordover. I møte med fallskjermjegerne ved Bjørkhol og Hagevolden, litt sør for Dombås, ble både han og fem av soldatene hans skutt. 

Liket av Austlid ble funnet først sju dager senere og ble, sammen med fem andre drepte, lagt inn på Ulekleiv hotell på Dombås. Hotellet ble samme dag truffet av en tysk bombe og brant ned til grunnen. 
I den ”offisielle” krigslitteraturen ble Austlids handlemåte og vurderingsevne trukket i tvil, men senere års forskning har vist noe annet, og i 2009, nesten 70 år etter sin død, ble han tildelt Norges høyest rangerte utmerkelse, Krigskorset med sverd, post mortem for personlig utvist tapperhet på fremragende måte under felttoget på Dovre 15. april 1940.

Gravminne Leif HagenGravminne Leif Hagen

Minnestein på Leif Hagens gravsted, reist av venner i Milorg og avduket 7. juni 1946. 
Leif Magnus Hagen, født 4. februar 1917, var en av de første i Stange som meldte seg til krigstjeneste i morgentimene 9. april 1940. Etter en heltemodig innsats under felttoget var han allerede samme høst i gang med å danne den første motstandgruppa i Stange. Senere under okkupasjonen ble Leif Hagen en av de mest aktive og uredde milorgsoldatene på Hedemarken. Han hadde sin arbeidsplass på Jernbaneverkstedet i Hamar og ble en ledende skikkelse i det aktive motstandsmiljøet der og var med på flere dristige aksjoner, blant annet det såkalte ”kuppet på Hamar sjukehus”, der motstandskvinnen, lektor Kirsten Smith, ble befridd. Høsten 1944 gikk han i dekning og var med på oppbyggingen av milorgbasen på Hedmarksvidda. 

Leif Hagen overlevde krigen, men ikke freden. Den 7. juni 1945, dagen da kong Haakon kom hjem til Norge, skulle han, og to andre milorgsoldater saluttere på Tjuvholmen i Hamar. Men noe gikk fryktelig galt. En sprengladning eksploderte i hånda hans, og Leif Hagen ble drept momentant. Sju dager senere var det ikke en ledig plass i Stange kirke da den sympatiske og populære milorgsoldaten ble gravlagt.