Gravminne StrandlykkjaGravminne

Strandlykkja kirke (eller kapell som det het den gangen) ble sterkt ramponert under kampene på Strandlykkja, 14. – 17. april 1940. Men det sønderskutte kapellet var fylt til trengsel da fem av de seks som falt der, ble gravlagt. I midtgangen stod kistene svøpt med norske flagg, pastor Alf Hauge hadde tatt på seg prestekjolen som hang i kapellet, den var også gjennomhullet av kuler, og over taket dundret tyske fly på veg mot kampene som hadde forflyttet seg nordover. 

Av de fem gravlagte ble tre flyttet til sine respektive hjemsteder i løpet av sommeren 1940, mens to fikk sin endelige gravplass på Strandlykkja, og på gravminnet, rett nedenfor hovedinngangen, står det to navn: 

  • Ole Gustavsen Skåkberget
  • Erland Andreassen