Målervann - våpenMålervannslipp

Klokka 20.21 den 2. mars 1945 tok et fly, lastet med våpen og annet utstyr, av fra Tarant Rushton-basen i Sør-England. Nøyaktig seks timer og fem minutter senere ble hele lasten sluppet i fargerike fallskjermer over Søndre Målervann i Romedal almenning. På bakken stod sju spente milorg-soldater og tok i mot. Da dagslyset kom, var alle spor etter slippet fjernet. Kodemeldingen (særmeldingen) som ble kringkastet fra BBC i London kvelden før, for å varsle milorgkarene i Romedal om slippet, lød: De saktmodige av hjertet.

25 år senere, våren 1970, dro de tidligere milorgsoldatene en stor stein med inskripsjon ut til Målervann. Der reiste de steinen til minne om hendelsen som fant sted natta til 3. mars 1945. Minnesmerket ble avduket 7. juni 1970.

Galgumseterstormyra - våpenslipp

Disponenten heiser flagg lød en av særmeldingene som ble lest opp i norske nyhetssendingene fra BBC i London den 23. april 1945. Det var en beskjed til milorgsoldater i Vallset og Tangen om at et flyslipp kunne ventes på Galgumsæterstormyra i Romedal almenning i løpet av natta. Ved midnatt var slippgjengen på plass og tok imot 13 containere og tre pakker med våpen og utstyr.  
Den 8. mai 1965 ble det avduket et minnesmerke ved Galgum-seterstormyra til minne om denne hendelsen. Det består av tre containere fra slippet med et lite overbygg og en minneplate som forteller om det som skjedde natta til 24. april 1945.

Galgumseterstormyra