Gjøvika - Nedskutt fly

Natta til 24. april 1945 gikk et engelsk Halifax-fly ned i Mjøsa, like utenfor Gjøvika. Flyet hadde akkurat startet returen til England, etter et vellykket dropp til hjemmestyrkene i Grue, da det ble beskutt av tysk luftvern ved Minnesund. Med to ødelagte motorer gjorde flyet en sving nordover på vestsida av Mjøsa, over Nes og Hamar, før det gikk sørover igjen i lav høyde. Til slutt måtte flygeren nødlande i Mjøsa, rett utenfor Gjøvika. Av et mannskap på seks var det bare en som overlevde. Den harde nødlandingen og det etterfølgende oppholdet i det kalde mjøsvannet tok livet av de andre.
En gruppe interesserte, med Tore B. Marsøe i spissen, begynte på 1980-tallet å søke etter Halifax-flyet, og ved hjelp av moderne leteutstyr ble det funnet. Men verken norske eller britiske myndigheter ønsket å bevilge penger til en heving. Dette skjedde derfor først i 1995, etter at det kanadiske flymuseet i Trenton hadde kommet inn i bildet. Vraket ble da hevet og senere fraktet til Canada. Etter et møysommelig restaureringsarbeid er flyet nå utstilt ved det kanadiske museet, som det eneste gjenværende av de vel 6 000 flyene av denne typen som ble produsert under krigen. 
I 1995 reiste ”Marsøe-gruppa” en bauta i Gjøvika til minne om hendelsen 24. april 1945. Til stede ved avdukingen, den 17. mai 1995, var også den eneste overlevende av mannskapet, haleskytter Thomas Wightman. 

På steinen står følgende navn: 

  • Pilot A. Turball, 27 år
  • Navigatør W. R. Mitchell, 23 år
  • Mekaniker G. A. Bassett,  25 år
  • Bombesikter G. A. Tuckett, 23 år
  • Telegrafist A. Naylor, 22 år

nedskytt fly - Gjøvika

Vraket av Haliflax-flyet slik det så ut da det ble hevet fra Mjøsas bunn i 1995.