RusserhRusserhulaula

Våren 1942 transporterte tyskerne hundrevis av russiske krigsfanger nordover fra Oslo i kuvogner. Transporten forgikk under helt umenneskelige forhold og med en ufattelig grusomhet. På strekningen fra Strandlykkja og nordover klarte en del av fangene å bryte seg ut av vognene. Tysk og norsk politi, med bistand fra lokale nazister, satte i gang en storstilt aksjon for å innhente fangene. Noen ble tatt og brutalt behandlet, andre klarte å stikke seg vekk, godt hjulpet av lokalbefolkningen. På flere steder i både Stange og Romedal fikk russere hjelp og ble holdt i skjul, før de ble fulgt til svenskegrensen. 

Kristoffer Hansen i Lindstadsvea og hans sønn Magne gjemte to russere i det som i dag er kjent som Russerhula. I fem uker ble de holdt i skjul, og sammen med mange gode hjelpere skaffet Kristoffer Hansen dem mat og litt klær før de ble fulgt østover skogene. 

Men om høsten ble det satt i gang en større rassia for å arrestere folk som hadde gitt hjelp til russiske krigsfanger. I Stange ble mer enn 30 personer arrestert, i Romedal ingen. Flere av de arresterte ble sendt til Tyskland, og sju døde i tyske konsentrasjonsleire. 
Russerhula består av store steinblokker som danner ei hule, og høsten 2015 ble det avduket en minneplate og en informasjonstavle der om tragedien som rammet store deler av bygda.  

På minneplata står følgende navn: 

  • Kristoffer Hansen
  • Arne Hushagen 
  • Ludvig Høgsveen
  • Christian Lund
  • Halvor Lund
  • Kåre Vestby
  • Magnus Østvold