Ved Ottestad helse- og omsorgssenter er det ansatt gledesspreder / aktivitør i 100% stilling, som legger til rette for ulike kreative aktiviteter for våre pasienter, både individuelt og i gruppe. Formålet er å vedlikeholde eller bedre pasientens funksjoner og skape opplevelse av mestring, trivsel og glede . Blant annet arrangeres det jevnlig stoltrim og "ruslevenn" for pasienter på senteret. 

Vi jobber sammen for åpenhet, trygghet og mangfold. Alle skal kunne delta på sin egen måte.

Hekling 

 

Vi har også en flott sansehage som brukes daglig. Pårørende og andre besøkende oppfordres til å benytte hagen for hyggelig avkobling.

sansehagen