forstå barnets utvikling

FOTO: bufdir, foreldrehverdag

 

Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning. Vi har tilbud om Marte Meo og ICDP. Vi har også samarbeid med Stangehjelpa som tilbyr Trygghetssirkelen kurs til småbarnsforeldre.

Marte Meo

Marte Meo veiledning er et tilbud som kan snu utfordringer til noe positivt. Dette kan gi mer overskudd og glede i hverdagen. Foreldre lærer å se på seg selv i samspill med barnet. Dette vil gi mye nyttig informasjon om barnet deres, og det vil gjøre dere mer bevisst egen væremåte overfor barnet. Målet er å skape trygge barn med god selvfølelse, som får den utviklingsstøtten de trenger for å blomstre. 

ICDP

Vi tilbyr ICDP for flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet.